EDZO støtter op om FN’s 17 verdensmål

Vi har alle et ansvar for at passe på den jord vi bor på. Der er ikke uanede ressourcer og derfor skal vi bruge dem med omtanke og tænke bæredygtighed ind hvor vi kan.

Vi kan hver især gøre noget, der hvor vi er og hver enkelt lille ting nytter også.
Hos EDZO arbejder vi også på at opfylde vores del af FN’s 17 verdensmål, nemlig mål nr. 8, 12 og 15:

Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, ved at fokusere på politikker som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse. Det sker for vores vedkommende, ved at benytte små og uafhængige designere og skræddere rundt i Europa.

 

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen, ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Produkterne hos EDZO er alle produceret af overskudsmaterialer og rester, så intet går til spilde.

 

Mål 15 - Livet på land

Mål 15 – Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Hos EDZO har vi fokus på at bruge bæredygtige materialer i vores æsker og kuverter. Vælger du at få tilsendt din ordre via ReZip, er der mulighed for at spare miljøet for ekstra emballage.

 

Herunder er der en oversigt over alle de 17 verdensmål fra FN. Læs mere om dem på https://www.verdensmaalene.dk/

 

FN's 17 verdensmål